Editura ECOU pune în centrul activităţii sale aducerea operelor de creaţie intelectuală scrisă la dispoziţia publicului cititor.
In acest demers editura ECOU înţelege să manifeste cel mai sincer sentiment de respect pentru creator şi opera sa şi întreaga disponibilitate pentru satisfacerea nevoi de cultură autentică pentru clienţii noştri.
Vom fi pe deplin mulţumiţi numai în măsura în care clienţii noştri vor găsi apariţiile promovate de noi mai aproape de afinităţile şi gusturile lor estetice.
In acest cadru în centrul politicii noastre de integritate vom situa mereu grija faţă de adevărata operă de creaţie intelectuală scrisă.
Autorii operelor de creaţie intelectuală scrisă vor fi primiţi întotdeauna cu braţele deschise şi cu prezumţia că operele lor le aparţin pe de-a-ntregul. Cum o operă trăieşte într-o lume vie este dreptul autorilor noştri să preia în mod onest şi transparent din operele valoroase ale înaintaşilor lor pe care îşi doresc să-i completeze sau să-i valorifice.
In toate situaţiile în care persoanele care se declară autor vor fi dovedite pe orice cale drept plagiatori, editura ECOU găseşte firesc să aplice următoarea procedură care să-i dovedească determinarea de promovare a integrităţii:

  • Editura ECOU va face demersurile pentru includerea plagiatului în Indexul Operelor Plagiate în România de la adresa www.plagiate.ro.
  • Editura ECOU va include numele persoanei declarate drept autor pentru opera dovedită ca plagiată în lista sa de autori de opere plagiate.
  • Editura ECOU va declara autorul în culpă drept indezirabil pe viaţă pentru publicare la editura ECOU.
  • Editura ECOU va acţiona, după caz, pentru recuperarea daunelor materiale şi/sau solici-tarea de daune morale determinate de preluarea fără citarea provenienţei de piese de creaţie intelectuală din operelor altor autori.