Pune o întrebare

Memorii după pensionare prin participarea duhovnicească la mănăstiri și biserici din țară și străinătate

Ca un preambul al celor relatate în prezenta lucrare, Prea Cucernicia Sa face la început o radiografie a celor „Trei societăți sociale: societatea burgheză, societatea socialist-comunistă și societatea democrată, în care a trăit de-a lungul vieții sale
I. Benche Memorii