Pune o întrebare

Incursiuni în femininul interbelic

Descoperite şi publicate în deceniile din urmă, jurnalele scrise de diariste femei în perioada interbelică au contribuit la cunoaşterea şi propagarea specificului naţional în rândul cititorilor şi comentatorilor literari, impunând o notă vădită de cosmopolitism şi modernitate în scrisul românesc interbelic, sporind astfel coeficientul de cunoaştere a acestui spaţiu cultural şi aportul lui la spiritualitatea europeană a momentului.
elena claudia anca