Editura Ecou Transilvan

Editura Ta!

« ECOU TRANSILVAN » EDITURA TA !

Editura ECOU TRANSILVAN din Cluj Napoca este o editură cu un mare interes pentru calitatea editării şi tipăririi cărţilor la un preţ accesibil. Dispune de personal calificat  pentru a satisface  exigenţe deosebite. Prin apariții editoriale din varii domenii: poezie, proză, istorie, filosofie, psihologie, biologie, medicină, ştiinţă şi tehnică, economie, promovăm autori, tineri doctoranzi, studenți și, printr-o bună colaborare cu aceştia, îi ajutăm cu informaţii şi sugestii privitoare la concepţia tehnică a cărţilor, iar modalităţile de tehnoredactare sunt discutate şi stabilite de comun acord. Profesionalismul, etica, integritatea, corectitudinea sunt câteva principii ale colectivului nostru. Tipărim la cele mai mici preţuri de pe piaţă, dar nu în detrimentul calităţii şi al exigenţelor editoriale; publicăm autori de renume şi valori editoriale de care aveţi nevoie.  Vă invităm la editura noastră în vederea realizării unor produse editoriale cu un ecou puternic… Ecou Transilvan!

Ultimile aparitii
(Cred că, așa cum Biserica a stabilit câte o pericopă (fragment) evanghelică, de citit la liturghia zilnică, tot astfel ar tre...Thouma. Numele tău ar fi trebuit să semnifice sfârşitul, iar într-un fel chiar asta a şi fost. Sfârşitul unei etap...Prevenirea îmbolnăvirilor şi cum să te menţii cât mai îndelungat timp sănătos, dar şi activ fizic şi psihic, su...Trei sunt lucrurile pe care nu le pot înţelege, iar pe al patrulea nu-l ştiu: urma vulturului când zboară, căile şarpelu...