Editura Ecou Transilvan

Editura Ta!

« ECOU TRANSILVAN » EDITURA TA !

Editura ECOU TRANSILVAN din Cluj Napoca este o editură cu un mare interes pentru calitatea editării şi tipăririi cărţilor la un preţ accesibil. Dispune de personal calificat  pentru a satisface  exigenţe deosebite. Prin apariții editoriale din varii domenii: poezie, proză, istorie, filosofie, psihologie, biologie, medicină, ştiinţă şi tehnică, economie, promovăm autori, tineri doctoranzi, studenți și, printr-o bună colaborare cu aceştia, îi ajutăm cu informaţii şi sugestii privitoare la concepţia tehnică a cărţilor, iar modalităţile de tehnoredactare sunt discutate şi stabilite de comun acord. Profesionalismul, etica, integritatea, corectitudinea sunt câteva principii ale colectivului nostru. Tipărim la cele mai mici preţuri de pe piaţă, dar nu în detrimentul calităţii şi al exigenţelor editoriale; publicăm autori de renume şi valori editoriale de care aveţi nevoie.  Vă invităm la editura noastră în vederea realizării unor produse editoriale cu un ecou puternic… Ecou Transilvan!

Ultimele apariții
Satul românesc trece astăzi printr-o perioadă prelungită de redefinire culturală. Şi ca de-atâtea ori de-a lungul istori... Mă ridic cu greutate din apă, pe pontonul de lemn al „Insulei Viselor”... O va...În grupajul de poezii ,,Lacrimi de iubire”, autorul oglindeşte cu dibăcie minunatul decor al naturii în care s-a fo...Cartea de debut ,,Dragoste prin suferință” semnifică trăiriile autoarei.  Cremine Nicoleta Ioana  Deși a avut o copi...